Pravidla

Souhrn pravidel

Jak? 
Nezapomeň, že hlavním faktorem je kreativita a neotřelost tvého návrhu. Hodí se mít inovativní a originální přístup k řešení, ale také jde o funkčnost a použití materiálu. Ber v úvahu, že se hodnotí i ekologičnost návrhu. 

Kolik? 
Počet prací, které můžeš nahrát, je neomezený. Tvé dílo není ohraničeno žádným tématem, libovolně můžeš poslat třeba to, co najdeš doma v šuplíku. Přihlášky jsou navíc zdarma!

Kdo? 
Přihlásit se můžeš v týmu nebo sám, ať už jsi student, začínající designér nebo nadšenec designu. Žádná omezení soutěž nemá. Jedinou podmínkou je věk. Nesmí ti být víc než 30 let. 

Co? 
Abychom tvůj soutěžní návrh přijali, musíš ke své práci nahrát i přihlášku. Tvá práce ale nesmí být staršího data, než je 1. 1. 2017. Mezi přílohami nesmí chybět kromě přihlášky i fotografie práce ve formátu .jpg a textový dokument se stručným komentářem práce.


Data soutěže

3.12.2018 – ZAHÁJENÍ SOUTĚŽE
Tímto dnem začíná Tvá možnost přihlásit své práce. Právě Ty se můžeš stát vítězem! 

17.2.2019 – UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK
Tohle datum by ti v diáři nemělo chybět. Poslední možnost poslat Tvoji přihlášku.

ZASEDÁNÍ POROTY
Zasedání odborné poroty k hodnocení soutěžních návrhů proběhne v prvním čtvrtletí roku 2019.

3.5.2019 – VYHLÁŠENÍ VÍTĚZŮ
V tento den se všichni potkáme ve zlínském Kongresovém centru na finále Best in Design a dozvíme se vítěze.


Soutěžní kategorie

Industrial design
Design strojů a zařízení, design nástrojů, transportní design a jiné. 

Product design
Design velkosériových výrobků, design interiéru a nábytku apod. 

Fashion design
Design oděvu, design textilní tvorby, design obuvi a galanterie, design šperků atd. 

Communication design
Design grafiky a ilustrace, nová média, vizuální komunikace a intermedia, webové animace a další

Ceny

HLAVNÍ CENA
Pro nejlepšího z nejlepších máme titul Best in Design 2017. Titul zajišťující nesmazatelnou slávu a renomé. Titul, který otevře spoustu dveří. Titul, jehož držitel si spolu s odměnou za vítězství v jedné z kategorií odnese částku 4 000€.

1. V JEDNOTLIVÉ SOUTĚŽNÍ KATEGORII
Vítězný návrh z každé soutěžní kategorie obdrží finanční odměnu ve výši 1 000 € + možnost zúčastnit se stáže v přední designerské firmě daného oboru.

2. V JEDNOTLIVÉ SOUTĚŽNÍ KATEGORII
Autor soutěžního návrhu, který obsadí 2. místo v jednotlivé soutěžní kategorii, získá finanční odměnu ve výši 300 €.

3. V JEDNOTLIVÉ SOUTĚŽNÍ KATEGORII
Návrh umístěný na třetím místě v každé soutěžní kategorii získá finanční obnos ve výši 100 €.

Speciální ocenění poroty

Prvními třemi příčkami to nekončí. Porota oceňuje i ty práce, které se nevešly na první místa v kategoriích, přesto dosahují vysokých kvalit. Finanční odměna ve výši 200 € je udělena dvěma návrhům v následujících kategoriích

Award for Innovation — Sociální, ekologická, technologická, materiální inovace napříč kategoriemi. 

Expert Award — Cena je určena pro autory výstav, teoretiky designu a autory knih, kteří se výrazně zasloužili o vnitřní diskuzi v oboru nebo mapují jeho historii.

KOMPLETNÍ PRAVIDLA